»INSIDER MANAGER«

Sikker workflow for din virksomhed

»Vær altid up to date: et hurtigt overblik over alle insidere«

EQS Insiderverzeichnis

Formålet med den europæiske markedsmisbrugsforordning (MAR) er at skabe en ensartet gennemsigtighed og etablere beskyttelseslovgivning for investorerne på kapitalmarkederne i den Europæiske Unions medlemsstater. Resultatet er en betydeligt strengere insiderlovgivning.

EQS Group AG INSIDER MANAGER gør det muligt for dig at opfylde disse nye forpligtelser i overensstemmelse med paragraf 18 af markedsmisbrugsforordningen – nemt, sikkert og pålideligt.

»Sikker workflow i en privat, sikker Cloud«

Du kan nemt og effektivt holde styr på dine insiderlister: INSIDER MANAGER, der er fuldstændig integreret i EQS IR COCKPIT, garanterer dig en sikker workflow.

EQS-Insider databasen gør, at du kan føle dig fuldstændig tryg i ordets egentlige forstand: den «Private, Sikre Cloud» giver dig hurtig adgang til alle data, når som helst og hvor som helst. Vores IT-processer og IT-infrastruktur bliver certificeret og revideret årligt, og det er således muligt for dig at arbejde i et beskyttet område med det allerhøjeste sikkerhedsniveau. Alle data lagres på de let tilgængelige servere i  Bayerische Landesbanks datacenter.

»Mange lister, én løsning«

Vores insider database er internet-baseret og uafhængig af arbejdspladsen, hvilket giver dig den nødvendige fleksibilitet og sikkerhed med hensyn til at administrere dine insiderlister nemt og sikkert og opdatere dem til enhver tid. 

Dette driftsikre værktøj gør det muligt for dig at definere dine projekter i overensstemmelse med MAR (handelsspecifikt / hændelsesbaseret), så vel som at inkludere personer med både midlertidig og vedvarende adgang til insider-information og tildele dem specielle projekter med bare nogle få klik.

Denne intuitive løsning giver desuden et antal sorterings- og repræsentationsmuligheder, der gør det muligt for dig at efterkomme regulerende myndigheders krav om information.

»Automatisk workflow: dataindsamling, instruktion, accept af forpligtelser«

Endnu en vigtig fordel ved INSIDER MANAGER: systemet indeholder alle de nødvendige blanketter til at informere din virksomheds insidere om deres forpligtelser i henhold til markedsmisbrugsforordningen. Insider instruktioner leveres via et personligt følgebrev, der genereres automatisk gennem systemet.

EQS insider databasen er også et hjælpemiddel til din interne workflow:  Via en E-mail med instruktioner modtager insidere et bekræftelseslink, der omdirigerer dem til et sikkert, personligt online site. Derefter er et klik alt, hvad der skal til, for at bekræfte og acceptere deres forpligtelser. Datoen og tidspunktet for deres accept bliver så dokumenteret i INSIDER MANAGER.

Det næste trin gør det muligt for dine insidere at kontrollere, supplere, opdatere og, om nødvendigt, korrigere deres personlige data, som derefter bliver uploadet til systemet automatisk.  

Krav stillet af lovgiveren:

Udstedere og alle, der handler på deres vegne (dvs. advokatfirmaer) er forpligtet til at opretholde insiderlister. Listen, der opdateres kontinuerligt, skal inkludere alle personer, der enten midlertidigt eller vedvarende har adgang til insider-information. Insidere skal desuden underrettes om deres forpligtelser. 

»Det er ikke blot insidere, der har tillid til EQS Group«

Drag fordel af:

  • Certificerede processer og certificeret IT-infrastruktur
  • Det højeste sikkerhedsniveau: adgang til EQS IR COCKPIT, udelukkende med en RSA-SecurID token
  • Vores erfaring: 20 år, >2.000 opførte klienter
  • Vores enestående tilgængelighed: Vores Newsroom-team står til rådighed alle hverdage fra kl. 7.00 til kl. 21.00, tillige med vores 24/7 hotline
  • Vores dygtige kundeservice med CIRO-kvalifikation