»INSIDER MANAGER«

Säkert arbetsflöde på ditt företag

»Alltid uppdaterat: en snabbtitt på alla insiders«

EQS Insiderverzeichnis

Syftet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR) är att skapa enhetliga lagar för öppenhet och investerarskydd på EU-medlemsländernas kapitalmarknader. Resultatet av detta är avsevärt mycket strängare insiderlagstiftning.

Med EQS Group AG INSIDER MANAGER kan du säkert, enkelt och tillförlitligt uppfylla de nya skyldigheterna enligt artikel 18 i förordningen.

»Säkert arbetsflöde i privat och säkert moln«

Hantera dina insiderlistor enkelt och tillförlitligt:  INSIDER MANAGER, som är helt integrerat i EQS IR COCKPIT, garanterar ett säkert arbetsflöde.

Med EQS-Insiderdatabasen hamnar du på den säkra sidan i begreppets rätta bemärkelse: ett privat och säkert moln ger dig snabb tillgång till alla data när som helst och från vilken plats som helst. Våra IT-processer och vår IT-infrastruktur är certifierade och granskas varje år, vilket skapar en säker arbetsposition i ett skyddat område med säkerhetsstandarder av högsta klass.   Alla data lagras på servrar med hög tillgänglighet i Bayerische Landesbanks datacenter.

»Många listor, en lösning«

Vår insiderdatabas är arbetsplatsoberoende och internetbaserad, vilket ger dig den flexibilitet och säkerhet du behöver för att hantera dina insiderlistor på ett enkelt och säkert sätt och för att kunna uppdatera dem när som helst.

Med detta pålitliga verktyg kan du ställa in och definiera dina projekt enligt MAR-förordningen (affärsspecifika/händelsebaserade) samt inkludera personer som tillfälligt eller permanent har tillgång till insiderinformation och tilldela dem till enskilda projekt med bara några klick.

Den här intuitiva lösningen erbjuder dessutom en mängd olika sorterings- och representationsalternativ, vilket gör det möjligt för dig att uppfylla begäran om information från tillsynsmyndigheter.

»Automatiserat arbetsflöde: datainsamling, instruktion, erkännande av skyldigheter«

En annan viktig fördel med INSIDER MANAGER är att den innehåller alla formulär du behöver för att informera företagets insiders om deras skyldigheter enligt MAR.  Insiderinstruktioner levereras i ett personligt följebrev som genereras automatiskt av systemet.

EQS Insider-databasen stöder även ditt interna arbetsflöde då insiders erhåller en bekräftelselänk i sina e-postinstruktioner som leder till en säker, personlig webbplats. Därefter behöver de bara klicka för att bekräfta och godkänna sina skyldigheter. Datum och tid för erkännanden dokumenteras därefter i INSIDER MANAGER.

Nästa steg gör det möjligt för insiders att styra, lägga till, uppdatera och, om nödvändigt, korrigera sina personuppgifter som sedan överförs automatiskt till systemet.

Krav från lagstiftaren:

Emittenter och alla som handlar för deras räkning (dvs. advokatbyråer) har skyldighet att upprätthålla insiderlistor. Listan, som uppdateras kontinuerligt, ska omfatta alla personer som tillfälligt eller permanent har tillgång till insiderinformation. Även insiders måste informeras om sina skyldigheter.

»Inte bara insiders litar på EQS Group«

Fördelar:

  • Certifierade processer och IT-infrastrukturer
  • Högsta säkerhet: åtkomst till EQS IR COCKPIT sker endast med en RSA-SecurID-token
  • Vår erfarenhet: 20 år, >2 000 klienter
  • Vår oöverträffade tillgänglighet: nyhetsrummets team är tillgängligt varje affärsdag från 7.00 till 21.00 och dygnet runt via vår 24/7-hotline
  • CIRO-certifierad kundservicekompetens